НДСВ регистрира листата в Благоевград

Днес,
Национално движение за стабилност и възход – НДСВ регистрира в ОИК своя кандидат за кмет на община Благоевград и листата за общински съветници.

В листата се открояват хора, доказали се в своята сфера с професионализъм, отговорност и дългогодишен опит в областта както на правото, образованието, инженерните науки, икономиката, екологията, така и в създаването, управлението и развитието на успешен бизнес.

Кандидатът за кмет на община Благоевград и водач на листата – адвокат Кирил Габеров е с над 20-годишен опит в областта на административното и гражданското право. Дългогодишен опит както на експертно, така и на ръководно ниво в борбата с корупцията, сферата на обществените поръчки, управлението на обезпечено имущество. Умение за сформиране на екипи, ориентирани към постигането на резултати.

Общински съветници:
✔ д-р Владимир Караджов – доктор по икономическа и социална география, специалист по регионално развитие и регионална политика. Преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград. Автор на научни публикации и книги, продавани на 5 езика в 190 държави.
✔ инж. Сашо Въжаров – инженер, успял бизнесмен, един от създателите на най-голямата машиностроителна фирма в Благоевградска област, работеща с европейски партньори и произвеждаща продукция за цял свят.
✔ инж. Димитър Манолов – бизнесмен, управител на текстилна компания, бивш главен механик на ЗМК.
✔ адв. Константин Петров – вписан в Адвокатска колегия – Благоевград. Доказан специалист с дългогодишен опит в областта на гражданско и административно право.
✔ Бойка Манасиева – юрист, с успешен собствен бизнес, позициониран в Благоевград и София, една от водещите компании в областта на естетичната медицина.
✔ Петър Георгиев – икономист, с дългогодишна работа в социалната сфера. Един от инициаторите за събиране на подписка за запазване името на Благоевград. Първият общински лидер на КНСБ в цяла България. Следдипломна квалификация в Израел – икономика и управление на социалните дейности. Първият директор в югозападна България за допълнително пенсионно осигуряване.
✔ Илияна Данаилова – магистър по образователен мениджмънт. Дългогодишен преподавател в езикова школа и онлайн училище. Автор на образователни помагала.
✔ Екатерина Москова – социален работник , магистър – бизнес стратегии. Педагог, дългогодишен опит в социалната сфера и в областта на изкуствата, с активно участие в международни проекти, свързани със социалните дейности, модата и изкуствата.
✔ Димитър Павлов – дългогодишен състезател по футбол във ФК “Пирин”. Професионален опит в частния сектор.
✔ Георги Сабъхлъков – строителен инженер, независим оценител. Опит в проектирането и в оценките на недвижими имоти.
✔ Милена Камбурова – мениджър екип с опит в сферата на културата и медиите.
✔ Росица Шкалова – административен асистент в частния сектор