Политически съвет

 1. Станимир Илчев – Председател
 2. Паулина Михайлова – Зам. Председател
 3. Михаил Захариев – Зам. Председател
 4. Лъчезар Ценков – Зам. Председател
 5. Борис Лозанов – Зам. Председател
 6. Ясен Начев – Зам. Председател
 7. Съби Давидов – Главен секретар/национален координатор/
 8. Рупен Крикорян
 9. Станьо Колев
 10. Александър Маринов
 11. Деян Манолов
 12. Иван Благоев
 13. Георги Желев
 14. Боряна Кътева
 15. Никола Недков
 16. Венета Каролева
 17. Димитър Казаков
 18. Николай Димитров
 19. Емил Енчев
 20. Атанас Гиздов
 21. Лъчезар Брънчев