Контролен съвет

  1. Иван Аврамов – председател
  2. Мария Джатова
  3. Адриана Кръстанова
  4. Мирослава Митева
  5. Красимира Тагарева