Национален съвет

 1. Огнян Герджиков
 2. Съби Давидов
 3. Венета Каролева
 4. Рупен Крикорян
 5. Михаил Захариев
 6. Станьо Колев
 7. Венцислав Трифонов
 8. Пламен Милев
 9. Васил Клявков
 10. Параскева Георгиева
 11. Горчо Христев
 12. Иван Маринов
 13. Александър Маринов
 14. Деян Манолов
 15. Тодор Тодоров
 16. Димитър Казаков
 17. Николай Димитров
 18. Антония Първанова
 19. Лъчезар Брънчев
 20. Никола Недков
 21. Борис Тасков