Стефан Киров, НДСВ: Влизането в еврозоната ще е облекчение за бизнеса

Г-н Киров, нека започнем от актуална тема покрай доклада на Министерството на финансите. Има ли наистина опасност от фалит на страната ни и как оценявате състоянието на България в икономически план?

При положение, че дефицитът за 2022 г. се очаква да бъде в размер на около 2,9% от БВП, като считан за рисков дефицит е в размер над 6%. Също така в рамките на критериите на Пакта за стабилност и растеж, бюджетен дефицит под 3% от БВП дава стабилна перспектива при оценката ни в хода на процеса на присъединяване на България към еврозоната. Ангажимент, който ние сме поели още с влизането ни в ЕС. Ще коментирам впечатляващото изказване на изпълнителния директор на НАП по БНТ: “В НАП корупция е имало, винаги е имало и ще има и в бъдеще. Въпросът е да я намалим, доколкото може”. Подобни думи в състояние на политическа криза, в която е нашата държава – повече от две години и предстоящи нови избори, са недопустими за НДСВ.

Подкрепяте ли влизането ни в еврозоната и какво практически ще се случи, когато заменим лева с еврото?

Както вече споделих, присъединяване на България към еврозоната е ангажимент, който ние сме поели още с влизането ни в ЕС. Също така в нашата страна е въведен валутен борд, обвързан към еврото повече от 25 години. Недопустими са дискусиите и отлагането, дали да приемем еврото, или не. Специално за бизнеса влизането в еврозоната ще е облекчение, тъй като сега в търговията, независимо от валутния борд, ние минаваме през различни курсове купува-продава на търговските банки, от което печелят само те, а губи бизнесът и крайният потребител. Спекулация е, че цените ще се повишат както в първите години на приемането, с първите 11 държави. Като пример е най-новият член на еврозоната – Хърватия. Там държавата светкавично се намеси и предотврати подобни спекулации.

Посочете 3 начина за справяне с инфлацията, които смятате за приложими.

На първо място, това е борбата със сивата икономика. Тук бихме предприели по-ефективна промяна в работата на контролните органи като КЗК, КЗП и КФН. Като сектора с най-силна инфлация и засягаща всички наши сънародници – хранителните продукти, предлагаме намаляване на ДДС на храните под 10%, както е във всички европейски страни. Също така важен въпрос е развитието на малкия и среден бизнес. Много от разходите, които са нужни за една стартъп компания не се признават за разход, промени в тези критерии са крайно необходими.

Смятате ли, че има спекула на пазара и достатъчен ли е сайт за цените на храните, за да се справи държавата с нарастващата инфлация? 

За съжаление, сме свидетели, че спекула има. Ние от НДСВ имаме решения и специалисти, които да работят по тези проблеми. Един сайт не би могъл да допринесе за справяне с инфлацията и цените на храните. Трябват работещи контролни институции.

Наскоро проверка на darik.bg установи, че плащаме за храна колкото германците, но с 4 пъти по-ниска заплата. Защо се получава това разминаване, кой го „подхранва“ и как можем да уеднаквим заплатите с тези в Западна Европа?

Отново се връщаме към въпроса за спекулата и сивия сектор в търговията с храните. Освен цената като покупателна възможност спрямо заплатите никой не говори и за качеството на храните. Борбата с корупцията, намаляване и облекчаване на административните процедури за привличане на чужди инвеститори. Имайки предвид географското местоположение на България, с влизането в еврозоната и Шенген ще имаме възможност да привлечем много инвеститори, което неминуемо ще доведе и до по-добро заплащане на труда. Важен момент в тази посока е образованието на децата ни. Като промяна бих дал средното образование и по-конкретно – гимназиалното. В момента имаме паралелки, в които обучаваме еднакво по литература, история, биология, математика. Тези млади хора и бъдещи кадри в нашата държава имат различни влечения в отделните науки. Трябва да им бъде даден шанс да прогресират в областите, в които се чувстват отдадени. На базата на месечни тестове да имат възможност да преминават в по-горни класове на образование. Като финал бих призовал да излезем отново и масово да гласуваме, за да не допуснем група от 10 – 15% от имащите право на вот, да диктуват политиката и правата на държавата и гражданите. Гласувайте с бюлетина № 10!

 

Източник: https://darik.bg/stefan-kirov-ndsv-vlizaneto-v-evrozonata-ste-e-oblekchenie-za-biznesa-