Избори есен 2023 – първи ехо ефекти

НДСВ Илюстрация за публикация

Уважаеми колеги, след изборите за органи на местна власт през октомври изпратихме кратък импровизиран въпросник, за да извършим различно тестване на нашите нагласи и очаквания. С отговори се ангажираха 14 души. Повечето от тях са преки участници в предизборната кампания, затова всяко отделно мнение има важно значение за ориентацията ни.

Любопитно е, че при отговорите на първия въпрос, с който визираме необходимост или не да се търсят коалиции и партньорства, има паритет. Еднакъв брой отговори защитават идеята за самостоятелното ни явяване, определят го като грешка, както и не намират особено значение на формулата на участието ни за крайния резултат. Нужно е да уточним, че този тип разсъждения все пак се отнася за големите областни градове Пловдив, Благоевград и Русе.

Вторият въпрос беше предназначен да донесе приблизителна информация за ситуации и действия с по-конкретен и специфичен характер. Трима от отговорилите смятат, че са им откраднати гласове, а други трима, че е имало доста сгрешени бюлетини. Заслужава внимание отговорът, който визира действия, извършени срещу нас съзнателно. Цели девет отговора съдържат огорчение и тревога от това, че големи и средни по капацитет политически сили явно са имали интерес да неглижират нашите кандидати и техните програми, послания и събития. При такива ситуации най-естествено е да се допусне, че по цялата верига на гласуването, обработката на бюлетини и протоколи и формирането на крайни резултати е имало манипулативни и фалшификаторски намеси.

Третият въпрос в нашата импровизирана анкета трябва да помогне на ръководството, Политическия, Националния съвет и на всички нас да концептуализираме дейността си в светлината на събития от целия период след последния ни Конгрес до сега. Тук, впрочем трябва да се отбележи, че за свикването на извънреден Конгрес се обявяват трима, за срещи и разговори с други политически субекти като нас петима, но в цели девет отговора акцентът се поставя върху нуждата от повсеместно изграждане на малки и ефективни структури. Трима души също така напомнят в отговорите си, че трябва да попълним бързо Националния и Политическия съвет.

Без съмнение комбинацията от двете препоръки – попълване на ръководните органи и изграждане на структури е същинското ядро на усилията, които ни предстоят.

Припомняме, че участията ни в разнообразни коалиции в цялата страна ни донесе скромни, но обективно измерими резултати – 68 общински съветници. Към тях прибавяме 22-та общински съветници избрани с номинална НДСВ регистрация.

Обясними бяха адмирациите към кметовете на Видин Цветан Ценков и на Хаджидимово Людмил Терзиев. В много случаи някои от местните коалиции, в които участва и НДСВ съдържат добър потенциал за бъдещи междупартийни сътрудничества. В това отношение като подчертано перспективна се очертава коалицията „Синя София“, в която участвахме с Христина Христова, Маноела Георгиева и Рупен Крикорян.

Има смисъл да продължим. Политическата карта на България предлага и изпитания, и възможности. Нека търсим упорито хората, с които започнахме през 2001 година, тези които не се колебаят да се присъединят към нас днес и онези, които в близко бъдеще ще дадат същинската оценка на някогашното „царско движение“.