Христина Христова обсъди проблемите с представители на хората с увреждания

Христина Христова, която е един от кандидатите на НДСВ за общински съветници в рамките на коалиция „Синя София“ се срещна с представители на организациите на хората с увреждания.

Кандидатът за кмет от коалицията проф. Вили Лилков и кандидатите за общински съветници обсъдиха проблемите в столицата, с които всекидневно хората с увреждания се сблъскват. Сред тях са достъпността до градския транспорт, приобщаващото образование, социалните услуги, достъпът до спортни съоръжения и други теми, които вълнуват общността.

Хората от организациите изразиха своето задоволство и огромна признателност за присъствието на Христина Христова на срещата. Те заявиха своята подкрепа и доверие към нея, тъй като тя беше Министър на труда и  социалната политика по време на управлението на НДСВ.