Пресцентър :: Новини

ПЛАТФОРМА на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката Татяна Дончева и Минчо Спасов.

Размер на шрифта: a |a |a|

ПЛАТФОРМА  на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката Татяна Дончева и Минчо Спасов.

ПЛАТФОРМА

на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката Татяна Дончева и Минчо Спасов 

Президентът на републиката, използвайки пълноценно настоящите си конституционни правомощия, трябва да има нова роля в живота на страната. 
Вицепрезидентът следва да бъде ангажиран много по-активно в работата на институцията, за да допринася повече за пълноценното упражняване на президентските правомощия.

КОНСТИТУЦИЯ

Президентът трябва да бъде обществен гарант за такива промени в Конституцията и съдебната система, които да прекъсват връзките между правосъдието, мафията и политиката. Чрез конституционната реформа трябва да бъде премахната фигурата на Великото народно събрание, за да не бъдат блокирани промените в съдебната система под претекст, че не са от компетенциите на обикновено Народно събрание  и за да може развитието на законодателството да следва развитието на обществото. Необходимо е Конституцията да гарантира правото на гражданите на справедлив процес и да засили защитата им срещу държавата. Президентът трябва да получи правомощие да освобождава и назначава главния прокурор и така да носи отговорност за резултатите на държавното обвинение. 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Образованието и културата трябва да бъдат наложени като национални приоритети. Президентът, съвместно с образователни, академични и културни организации трябва да провокира обществени дебати и да предлага на законодателната и изпълнителната власт конкретни решения. Делът на средствата за образование, наука и култура в държавния бюджет трябва да нараства. 

Необходимо е да се работи за  улесняване на връзките между академичния, университетския, отрасловия и фирмения сектор на националната наука. Учебните програми, практики, материалната база трябва да отчитат нуждите на трудовия пазар, както и да са съобразени с приоритетните области за развитие на националната икономика. 

Необходимо е да се подобрят условията на работа, заплащането и професионалната квалификация на преподавателите. Президентът ще инициира разработване на програма за изпреварваща реакция на очертаващият се след няколко години огромен недостиг на учители за основните и средните училища. Образованието трябва да развива творческо мислене и изразяване, включително и познаване на съвременната култура. За това е нужно и модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната. Държавата трябва да има грижата да бъдат създавани условия за разширяване на достъпа до култура, както и да се създаде благоприятна среда за развитие на културните и творческите индустрии.

СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Президентът, като олицетворяващ единството на нацията, следва да бъде гарант, че социалната и икономическата политика на държавата реално подобряват жизнения стандарт на хората. Ще бъдат инициирани мерки както за осигуряване на благоприятна среда за самостоятелно и независимо развитие на стопанските инициативи, така и за налагане на социален минимум. На всеки нуждаещ се следва да бъде осигурен минимален пакет от здравни дейности, социално подпомагане и други публични ресурси, които да позволяват воденето на достоен живот.  

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Президентът ще работи за много по-адекватна от досегашната реализация на българските външнополитически интереси – в и чрез системата на съюзническите ни отношения в ЕС и НАТО. Решения за кризата с мигрантите и бежанците, както и на други актуални външнополитически предизвикателства следва да търсим съвместно с естествените ни партньори от Вишеградската четворка. България трябва да се стреми към засилено сътрудничество с европейските си партньори и съюзниците сред преките ни съседи за да не изпадне в изолация и територията на страната да бъде използвана като буферна зона за възпиране на мигрантски потоци към Европа.

ПРЕЗИДЕНТ – БЪЛГАРОФИЛ

Президентът ще възприеме естествената си роля на стожер за националния интерес, който да бъде следван независимо от исканията или ситуационния натиск на една или друга световна сила. Защитата на интересите на страната, патриотизмът и родолюбието не могат да бъдат изразявани чрез размера на телената ограда, отношението към други етноси, религии или държави. Историята на страната и постиженията на предшествениците ни служи за вдъхновение, днес обаче в източник на национална гордост превръщаме съвременните успехи на предприемачи, инженери, лекари, учители, учени, хора на културата, спортисти. 


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR