Пресцентър :: Новини

Снимки: Параскева Георгиевоа

Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен Минчо Спасов - вицето на Татяна Дончева, тръгна към президентството от с. Верен

ALDE    European Parliament ELDR