Пресцентър :: Новини

Либерален алианс - Има бъдеще за Враца издига кандидатурата на Борислав Банчев за кмет

Размер на шрифта: a |a |a|

Либерален алианс - Има бъдеще за Враца издига кандидатурата на Борислав Банчев за кмет

РЕШЕНИЕ
№ 130
Враца, 22.09.2015

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на местна КОАЛИЦИЯ ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС-ИМА БЪДЕЩЕ ЗА ВРАЦА

Общинска избирателна комисия Враца

РЕШЕНИЕ
№ 130- МИ
Враца, 22.09.2015 г.

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на местна КОАЛИЦИЯ ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС-ИМА БЪДЕЩЕ ЗА  ВРАЦА  за кметове община в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Общинска избирателна комисия-Враца (ОИК-Враца) е постъпило предложение с вх. № КЛ-К0-7/22.09.2015г във входящия регистър на кандидатските листи на кметове на община за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от представляващия местната КОАЛИЦИЯ ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС-ИМА БЪДЕЩЕ ЗА  ВРАЦА  Даниел Миронов Миронов за регистрация на кандидатска листа за кмет в община Враца на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. (Приложение № 58-МИ от изборните книжа). Към предложението са приложени следните документи:

Заявления за съгласие от кандидата (Приложение № 62-МИ от изборните книжа )
Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата (Приложение № 63-МИ от изборните книжа
Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4, вр. чл. 397, ал. 1 от ИК от кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа)-

Общинска избирателна комисия Враца извърши проверка на представените документи и установи след извършена нарочна проверка в отдел Гражданско състояние на община Враца, че посоченият от кандидат Борислав Константинов Банчев настоящ адрес е различен от този, удостоверен официално от получената справка от гр.състояние. Горното, обаче, не се отразява на изискванията на чл. 397 вр. § 1, т. 5 от ДР на ИК и няма пречка ОИК Враца да регистрира като кандидати посочените лица.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, свое Решение № 41 -МИ/ 11.09.2015 и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК, ОИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

 РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа местна КОАЛИЦИЯ ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС-ИМА БЪДЕЩЕ ЗА ВРАЦА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

БОРИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ, ЕГН ********** и издава удостоверение за регистрация на горепосочения съгласно Приложение № 61-МИ от изборните книжа.


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR