Пресцентър :: Новини

Д-р Антония Първанова: България няма система за оценка на качеството на медицинските грижи

Размер на шрифта: a |a |a|

Д-р Антония Първанова: България няма система за оценка на качеството на медицинските грижи Д-р Антония Първанова: България няма система за оценка на качеството на медицинските грижи Д-р Антония Първанова: България няма система за оценка на качеството на медицинските грижи

Сериозен проблем е, че в България няма изградена система за оценка на качеството на медицинските грижи за болните, каза д-р Антония Първанова по време на семинар на тема “ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА“, който се провежда в хотел „Хилтън“ в София. Събитието е организирано съвместно от Международния съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет(ВАдС) и Софийски адвокатски съвет(САС).
Д-р Първанова приветства гостите в първия ден на откриването като един от най-активните евродепутати с много реализирани инициативи в сферата на здравеопзването за Европа. Безопасността на медицинските услуги е една от основните стратегически цели на европейската здравна политика, особено предвид регулирането на трансгрaничното здравеопазване и предизвикателствата за пациентите, свързани с него. Д-р Първанова подчерта, че Директива 2011/24 предвижда страните членки на ЕС да имат публикувани процедури и изградена система за оплаквания, жалби и обезщетения, както и национална контактна точка, която да информира местните и чуждите граждани за качеството на услугите, предлагани от лечебните заведения. Според нея е необходимо да се прави разлика между лекарска грешка, поради виновно неспазване на правилата за добра медицинска практика или липса на умения и квалификация за извършване на определена медицинска дейност, и между неблагоприятни ефекти от лечението. Причините за последните могат да са различни, например странични ефекти на лекарства, алергия или проблем в болничната организация и хигиена, антимикробна резистентност и други.
Във всички случаи е важно да се учим от грешките, за да ги избегнем в бъдеще и за да предприемем адекватни мерки за защита на здравето и живота на пациентите, каза на семинара д-р Първанова. Европейските препоръки за безопасност и на лечението предвиждат страните членки на ЕС да поддържат своя система за докладване на грешки и неблагоприятни ефекти от лечението и да подават към ЕК на всеки две години доклад за безопасността на здравните услуги. Задължително е да има създадени механизми за пациентите, за да могат да подават жалби и оплаквания и да потърсят обезщетение за причинена вреда.

Бездействието в тази сфера на всички нас струва скъпо, заяви д-р Първанова и даде примери за финансовото отражение на лекарските грешки върху здравните системи. Проучване на американската асоциацията на актюерите САЩ е оценило, че през 2008 г. са причинени 6,3 милиона случая с увреди в резултат на лечение. От тях 1.5 милиона представляват медицинска грешка. Средният разход за такава медицинска грешка е 13 000 долара, което води до щети общо в икономиката в размер на 19,5 милиарда щатски долара, до 2 500 смъртни случая и до инкасирането на 10 милиона “болнични дни“ в САЩ.
Според доклад на ЕС – 72% от пациентите в България считат, че са изложени на риск от неблагоприятни ефекти от тяхното лечение, за разлика от Австрия например, където този процент е 24%.
В заключение,  д-р Първанова отбеляза, че са необходими усилия, за да са информирани пациентите от една страна, а от друга практикуващите лекари и медицинските специалисти по здравни грижи да упражняват своята професия с достойнство,  да се гарантира уважението на обществото, базирано на доверие в процеса на лечение. Като пожела успех на участниците, д-р Първанова изрази надежда , че от този международен семинар ще последват ангажименти за Министерството на здравеопазването, което да изготви пакет от законодателни и практически мерки, които да гарантират, че в България здравето на пациентите и достойнството на лекарите са запазени.

 

СНИМКИ:Велислав Николов


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR