VII конгрес

Стартова позиция за развитие на НДСВ в периода след Седмия конгрес на партията

Антония Първанова - кандидат за лидер на ПП НДСВ

Размер на шрифта: a |a |a|

10.10.2013

Стартова позиция за развитие на НДСВ в периода след Седмия конгрес на партията

НДСВ има своята либерална идеология, история и постижения и не бива да се отричаме от тях. Нашето самочувствие е основателно и построено върху смяната на политическата култура и риторика в България. Ние наложихме модела на конструктивизъм, отговорност и позитивизъм като контрапункт на езика на омразата, емоционалните призиви и популизъм, обвиненията и заплахите. Това е нашата идентичност и няма защо на този етап да се питаме "Кои сме?" Аз съм горда, че бях и че съм част от тази политическа линия, и че мога да работя за развитие и стабилизиране бъдещето на такава политика.

Укрепване на партията или „ Нещото в себе си” по Жан Пол Сартр

1. Нужно е да се провежда  политика на сближаване и консолидация на всички  крила и формации, които се нароиха от НДСВ - това е естественият път за окрупняване и добиване на нова значимост в политическия живот. Ние трябва да привлечем и мотивираме бившите си съпартийци за работа по съвместен политически проект с обща кауза и платформа. Тогава със сигурност ще бъдем много по-привлекателен партньор и за по-голямо обединение, което ще даде основата за създаването на голям дясно-центристки блок или формирането на нов политически субект в резултат от обединението.

2. Това, което ни е най-необходимо в момента е повишаване качеството на политическата ни работа в централен и регионален план. Изработването на ясна политическа стратегия за преодоляване на икономическата, социалната и политическата криза е инструмент, който трябва да се приеме както от ръководните органи на партията, така и от структурите и да се направи масирана медийна и регионална разяснителна кампания. Трябва да влеем ново политическо съдържание, в рамките на либералните идеи на НДСВ, и същевременно да изградим нов политически образ. След неоправданото ни отсъствие в това толкова динамично време, мисля че хората очакват завръщането ни на политическата сцена и то трябва да стане  по много силен , атрактивен и достоен начин.

3. Медийният образ на НДСВ трябва да се реконструира посредством съвременни техники, в рамките на нова модерна визия, отразена по модерен начин. Позицията на НДСВ по много от важните теми на деня трябва да се превърне отново в новина. За целта е необходимо да се погрижим за контактите с медиите по нов начин. Трябва да съставим също екип за разработване на позиции по актуалните теми, разгръщане на капацитета и активното присъствие на централата и структурите по места в електронните социални мрежи. Интересният не го отбягват, търсят го!

4. Вътрешно политическият живот на партията трябва да се активира, включително и по електронен път. Трябва да използваме интензивно възможностите на съвременните технологии за да обхванем в информационна мрежа максимален брой членове и симпатизанти освен районните, общинските  и областните ръководства, членовете на НС, ПС и КС. Да подпомогнем всеки член да има електронна поща и достъп до компютър, на който редовно да получава информация. Това е механизъм и за провеждането на вътрешни блиц референдуми по актуални теми. Няма как да пледираме за стимулиране на икономиката на знанието и високите технологии ако ние самите не сме пример за високотехнологично функционираща партията.

5. От особено значение за всички в НДСВ ще бъде изключително прозрачното управление на партийните финанси. На  първо място ПС трябва да приеме Финансова наредба, която да бъде обсъдена преди това и от структурите. Партийните средства трябва да бъдат изразходвани  по най-ефективния начин от гледна точка на политическата целесъобразност и приоритети. Новото ръководство не може да си позволи финансово-материална летаргия. Една добре организирана набирателна кампания винаги има и многопосочен мобилизиращ ефект. Освен приемането на годишен бюджет, следва да се правят и оперативни ежемесечни бюджети, които да се обсъждат и приемат от ПС.

Поведение на НДСВ на политическата сцена или „Нещото за себе си” по Жан Пол Сартр

Отправни политически принципи, които по най-категоричен начин трябва да ни характеризират и да отразят подхода ни към радикални промени в обществото:

1. Пълна прозрачност, в противовес на политическото задкулисие, на параметрите на всички политически разговори водени от председателя и представители на ръководството на партията с други политически  формации или лица със значително обществено влияние.

2. Нов подход при избор и назначаване на лица на държавни постове  по отношение на длъжности със значителен властови ресурс. Въвеждането на подход на политическа отчетност пред гражданското общество, т.е. предварително оповестяване  и възможност за обществено обсъждане на кандидатите преди вземането на решение от компетентния орган.

Категорично ограничаване на политически обвързаните назначения само в рамките на висшия властови ешалон, който е натоварен да провежда политиката на спечелилите изборите. От това ниво надолу, трябва да осигурим последователно провеждане на принципа на експертното начало без значение на политическите пристрастия. Тази теза е продължение на предложението за промяна на устава, насочена срещу привилегиите на политическа основа.

3. Конструктивно и ефективно партниране с гражданското общество - неправителствените организации са най-мощния потенциал за генериране на идеи в полза на балансиране на обществените и бизнес интересите. Ние сме тези, които първи приложиха в процеса на законотворчеството и управлението този европейски принцип и трябва да го възстановим отново.

4. Връщане на доверието към политиците преминава само през прозрачност и почтеност в личния им живот. Днес в България не са много политиците с обществена значимост, които да отговарят на тези критерии.  Единственият път на просперитета се гради върху ДОВЕРИЕТО. Подходът при сформирането на бъдещите органи на НДСВ ще бъде за избор на хора с много висок морал, висок обществен и професионален авторитет и прилагане принципа на политическата отговорност и във вътрешно партиен аспект.

5. Единственият път за нормализиране на политическата обстановка в страната и възстановяване на нейния международен престиж  е превръщането ни в катализатор и модератор на интензивно и конструктивно политическо взаимодействие с европейските и атлантическите ни партньори.

Не е нужно нито да преписвам, нито да пренаписвам Декларацията за ценностите на НДСВ приета през 2002 г. по повод сформирането на партията ни, както и стратегическите програмни документи на НДСВ. В тях са залегнали фундаменталните идеи за реформи на икономиката, за реформа в съдебната власт, системата за сигурност, социалното законодателство, изборното законодателство, Конституцията и пр. Доразвиването, надграждането и реализирането на тези идеи трябва да бъде предмет на работа на новия ПС и консултативните съвети към него.

В заключение, лидерите не се обясняват и не тичат след събитията. Те имат дългосрочна визия, капацитет и кураж, знаят проблемите и ги решават с отбора си. НДСВ е нашият отбор. Амбициите и плановете ми за партията са големи, целите високи и основани на утвърждаване на принципите ни, на активизиране на капацитета ни и разгръщане потенциала на всички нас. Ние сме сериозен партньор, на който може да се разчита. Ние ще сме инициатори за изграждането на силен дясно-центристки проект със заявка за модерно проевропейско управление на страната ни. Нашата характерна черта е ВЯРНОСТ към ценностите ни и ПОСТОЯНСТВО в постигането на целите ни.


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR