VII конгрес

Стефан Кенов: НДСВ – либералната, центристка партия на България

Размер на шрифта: a |a |a|

01.10.2013

Стефан Кенов: НДСВ – либералната, центристка партия на България

Стефан Кенов

Кандидат за председател на НДСВ

 
Роден 1980 година в град Варна.

Женен. Има син на 5 години.
 

Юрист, с практика по административно право и законодателството в областите земеделие и горско стопанство.

Завършил Българското училище за политика “Димитър Паница” 2011 година.
 

Член на НДСВ от 2003 година.

Общински координатор на НДСВ Карнобат 2006-2008 година.

Общински съветник и зам.-председател на Общински съвет на община Карнобат от НДСВ 2007-2008 година.

Заместник областен управител на област Бургас 2008-2009 година.

Областен председател на НДСВ Бургас 2009-2012 година.

Член на Националния съвет на НДСВ от 2009 г. до сега.

Председател на Контролния съвет на МНДСВ 2010-2012 година.

Председател на МНДСВ 2012-2014 година.

Член на ПС на НДСВ от 2012 г. до сега.

Заместник-председател на НДСВ 2012-2013 година.

Секретар на НДСВ от 2013 г. до сега.
 
 

Защо се кандидатирам за председател на НДСВ?

Издигнах кандидатурата си за председател на НДСВ, защото се чувствам готов да поема това предизвикателство и отговорност. Кураж ми дадохте вие, които със сърце и хъс работите и пазите името на НДСВ. Кураж ми дадоха и моите приятели от МНДСВ. Знам, че някои ще кажат, че съм още много млад и незрял, че не мога да се меря с този или онзи. Ще им отговоря, че младостта не е порок. Честно и конкретно пред вас съм заявил, какво според мен е най-добре да направим за НДСВ и съм преценил, че мога да го направя заедно с вас. Минах през всички позиции в партията от координатор до секретар. Уча се от най-добрите. Познавам партията като пръстите на ръката си, обиколих държавата пет пъти и се срещнах с почти всекиго от вас. Знам всичко за структурите, знам от какво имат нужда и как да им помогна. Зад мен е моята история в НДСВ от 2003 г. до сега – една трета от живота ми. Смятам, че в следващите години мога да помогна на партията да подобри образа си, да върне самочувствието си и благодарение на широк кръг от симпатизанти, да стане отново фактор в политическия живот.

Как? – Като освежим лицата, политиките и силите! Аз съм за приемственост в политиката, за налагане на идеята за НДСВ като либерален център с млади лица и нови сили. Ще се вслушвам в съветите и ще разчитам на подкрепата на поколението в партията, което заемаше ключови позиции в държавата, общините и в нашите структури, което успя да съхрани партията до сега. Аз съм за откритост отдолу нагоре и обратно. Чака ни много, много работа. Свикнал съм с това и няма да ми тежи. Работата не ме плаши. Не съм по парадните сцени и подиуми. Не обичам да светя с отразена светлина и не търся ореол и слава за себе си. Аз съм един от вас и ще бъда с вас всеки ден – 365 дни в годината по 24 часа на ден. Моята цел е да върна достойнството на НДСВ и да увелича силата й, така че другите политически партии да се съобразяват с нас.

Тази година беше белязана от гнева на хората, който изпълни улиците. Гняв срещу бедността, срещу безизходицата, срещу престъпността, срещу политическия елит. Хората оглушително заявиха: ПРОМЯНА. Заявиха, че искат нови лица в политиката, не фасадна демокрация, не мимикрия, а истинска смяна в челните редици. Но не смяна заради самата смяна, а ново поколение политици с опит, доказали се на терен. Избирайки лидер на нашата партия, ние изпращаме послание какъв ще бъде пътят ни оттук нататък, дали ще се вслушаме в хората или ще се затворим в себе си, дали сме готови да продължим с нови сили напред.

Имам сили. Мога, знам, искам да работя заедно с вас за силно и сплотено НДСВ.

 

ВИЗИЯ

НДСВ – либералната, центристка партия на БългарияНДСВ има своя ясен път, предначертан от създателя на проекта НДСВ и наш лидер Негово Величество Цар Симеон ІІ.

НДСВ е центристката, либерална партия на България.

Либерализмът, политическият център, предоставят уникалната възможност за среща на модерни десни икономически политики със съвременни социални програми. Нашата визия е да създаваме такива условия в държавата, при които хората да могат да вземат живота си в ръце, да развиват потенциала си така, че да осигуряват все по-добър живот за себе си и семействата си. НДСВ трябва да остане партията на хората, които желаят да се реализират професионално, искат спокойствие и сигурност, за да могат да се трудят и да подобряват качеството на живота си. Акцент трябва да бъде поставен върху семейните ценности. НДСВ припозна като своя кауза духовността, възпитанието, семейството, доброто образование.

Това е пътят, който начерта пред нас лидерът ни през 2009 година. Това е каузата, която ще отстоявам.1.                  Бъдещето на НДСВ


Дългосрочни цели:

 • Връщане към корена на НДСВ като национално движение, обединяващо мрежи от граждански движения и организации като широка периферия около ядрото на партията.
 • Либерализмът и центризмът ще продължават да се утвърждават като основна партийна идеология – разбираема и приложима, прагматична идея за хората.
 • Разширяване на позициите в местната власт и връщане на НДСВ в парламента.
 • Участие във всички избори.
 • НДСВ със стабилни структури във всяка община.
 • Пълна самостоятелност за решенията на местните организации, ако не противоречат на устава и на принципите на партията.
 • Кадрите на партията ще се издигат според качествата си, постигнатите резултати в партийната и обществената работа и по естествения път на йерархията.


Краткосрочни цели:

 • Парламентарните избори са приоритет на партията, независимо дали са предсрочни или редовни.
 • Привличане на гражданска подкрепа чрез присъединяване на поне две национални граждански мрежи към ядрото на НДСВ.


2.         Структуриране на партията

 • Запазване името и символите на партията.
 • Комуникацията в партията за поставяне на организационни задачи ще върви отдолу нагоре, а отчетът и изпълнението на задачите – отгоре надолу. Вие задавате задачите, ръководството ги изпълнява.
 • Изграждане на Консултативен съвет на областните председатели, който да взема важни организационни решения.
 • Създаване на Съвет на старейшините – консултативен орган за иновативни политически решения.
 • Изграждане на координационни звена по области и на национално ниво между представители на НДСВ и на неправителствени мрежи и организации в подкрепа на НДСВ.
 • Всеки месец писмен отчет на председателя пред структурите.
 • Оптимизиране на всички разходи. Минимум разходи – максимум ефект. Участия в проектно финансиране за политиките на НДСВ през либералните фондации и по други финансови механизми.
 • МНДСВ ще придобие капацитет за създаване и налагане на младежки политики. Свобода и отговорност за МНДСВ. Пълноправно членство на МНДСВ в LYMEC.
 • ЖЛМ ще придобие капацитет за разработване и популяризиране на семейната политика на партията и европейската политика за равенството на половете.
 • ЛИПА – разширяване на сътрудничеството и подпомагане обществената роля на института; ще се възстанови групата за анализи; привличане на утвърдени експерти, които да публикуват анализи и прогнози за ролята на либерализма и центризма в медиите.
 • Основният офис на Председателя ще бъде “Жълтият автобус”.

3.         Отношението на НДСВ към другите партии. Коалиционна политика

 • НДСВ ще работи за стабилизиране и разрастване на партията, за увеличаване на политическата й тежест.
 • НДСВ ще се готви за участие в избори със собствена управленска програма.
 • НДСВ няма да се съюзява с неевропейски ориентирани партии, с популистки и националистически партии, с партии, свързани с ДС и с корумпирани структури.

4.         Политически акценти на НДСВ

 • Икономиката – свободна, пазарна, с превес на износа не само за ЕС, разширяване на балканското сътрудничество и отвореност към Изтока. Дългосрочната цел на НДСВ е България да стане икономическия тигър на Балканите.
Икономическата ни политика ще цели растеж, работни места, инвестиции, доходи.
Ще работим за възстановяване на добрите политики и практики от минали управления на НДСВ, например, т.нар. Царски кредити като форма за насърчаване на малкия и семеен бизнес, ограничаване и премахване на регистрационни режими, за равен достъп на големите и малките фирми до програми и нисколихвени кредити за производство, равнопоставеност между държава, фирми, банки и граждани. Ще защитаваме свободния пазар чрез ограничаване на картелите и рекета на „големите” спрямо „малките”. Ще подпомогнем дребните земеделски стопани за достъп до пазари и нисколихвени кредити. Стимули за българските производители. Ще насърчаваме българските еко и био продукти.
 

 • Социалната политика – справедливост за работещите и подкрепа за най-слабите
- Семейно подоходно облагане и минимален необлагаем доход заедно, за да я има България. Всяко работещо семейство с деца със стимули от държавата.
- Държавата да гарантира ипотечните заеми на млади семейства с дете за първо жилище
- Запазване на солидарната пенсионна схема като се изчисти от социалните си функции, а за младите – възможност да изберат между старата солидарна система и инвестиционните схеми на пенсионните фондове.
- Фонд „Майчинство” да е отделен от другите осигурителни фондове и да е само за майчинство.
- Здравеопазването – достъп на всеки гражданин, конкурентна среда между частните фондове и Здравната каса.
- Образованието – добре финансово осигурено, да отговаря на водещите световни стандарти и да е адекватно на потребностите на икономиката, с акцент – високи технологии и иновации.
- Национален омбудсман за закрила на децата.
 
 • Антимонополно законодателство
-  Законово ще уточним понятието „господстващо положение” и ще ограничим безобразията на монополите у нас.
- Да се премахне монополът на НЕК и ЕРП-тата чрез спешни промени в Закона за енергетиката, за да се либерализира енергийният пазар, да има конкуренция между търговците на електрическа енергия, потребителите да имат избор.
- Да се премахне възможността банките едностранно да променят лихвите по кредита; банката да не може да отнема единственото жилище на човек.
 
 • Свобода и права
- НДСВ ще работи за референдум за въвеждане на задължително (всеобщо) гласуване като временна мярка срещу търговията с гласове и обществената апатия.
- Референдумите – ефективен начин за гражданско участие в управлението.
- Създаване на пакет от мерки за промяна на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
- НДСВ, съвместно с граждански структури и организации, ще бъде инициатор на редица референдуми по национални и местни въпроси.

Разчитам на вашата подкрепа – заедно можем да направим така, че след година – две да сме още по-горди, че сме от НДСВ; младите хора да не си помислят за живот другаде извън родината.Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR