Избори 2015

Д-р Първанова докладва на годишната конференция в Единбург в подкрепа на жертвите на престъпления

Размер на шрифта: a |a |a|

30.05.2013

Д-р Антония Първанова представя работата на Европейския парламент в областта на законодателството за защита на жертвите на престъпления. Тази година събитието се организира от мрежа международни организации специализирани в защита на жертвите на престъпления и под патронажа на Министерство на правосъдието на Шотландия. Сред поканените участници са представители на Европейската комисия, на ирландската съдебна система както и представители на ирландското президентство.

Всяка година на територията на ЕС около 75 млн. души стават жертви на престъпления. "Европейският парламент значително допринесе за укрепване на процесуалните права на всички жертви на престъпления в ЕС и за осигуряването на минимални стандарти в тяхна защита и подкрепа. Настоявахме за по-стриктни разпоредби свързани с правото на информация на разбираем език, правото на устен и писмен превод, както и вида помощни услуги, които жертвите трябва да получат", разясни  д-р Първанова, докладчик на директивата за минимум стандарти по отношение правата на жертвите на престъпления.и регламента за европейска заповед за защита. Българският евродепутат направи съществена промяна в законодателството така, че всички жертви да бъдат оценявани индивидуално, с цел идентифициране на специфичните нужди и мерки за защита.

Благодарение на пакета от мерки в европейското законодателство, жертвите на престъпления ще могат да ползват адекватна защита. Специално внимание е обърнато на жени и деца жертви на насилие, домашно насилие, такова основано на пола, както и насилие в рамките на близки взаимоотношения. Специална защита е предвидена за деца, хора с увреждания и жени жертви на изнасилване, трафик и/или домашно насилие.

Нововъведените от ЕС правила премахват съществуващите пропуски в законодателствата на държавите-членки, особено в случаите, когато става дума за жертви, изложени на вторично и повтарящо се насилие.

Д-р Първанова поясни, че при изготвянето на европейското законодателство е работила с представители на министерствата на правосъдието от страните членки, както и европейски неправителствени организации. Българският евродепутат  изказа специални благодарности на ръководството на Министерство на правосъдието и Главна прокуратура България, които и помогнаха с експертния си потенциал за постигане на законодателство отговарящо на най-високите европейски стандарти за качество.
Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR