Избори 2015

По-добра защита и улеснени процедури за жертвите на престъпления в ЕС

Размер на шрифта: a |a |a|

22.05.2013

На 22 май в Страсбург Европейският парламент прие с абсолютно мнозинство доклада на д-р Антония Първанова – "Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела".

Новото европейско законодателното ще даде на всички жертви на престъпления право на признаване на пакет от мерки и възможно най-широка защита на територията на Европейския съюз. Тези мерки ще важат независимо от националността на пострадалите или това къде са се случили събитията. По този начин защитените в дадена държава на ЕС ще могат да ползват правата си и предоставената им защита и в останалите страни членки. Така ще бъде спазен един от основните принципи на ЕС – свободата на движение на хората. 

"Основната цел на законопроекта е да се гарантира бързо и опростено признаване и изпълнение на мерките по осигуряване на защита. За нас бе изключително важно да направим административните процедури лесни, ясни и достъпни за жертвите и да гарантираме тяхната защита при всяко пътуване, временно или трайно пребиваване в друга държава" – заяви евродепутат Първанова.

Д-р Първанова подчерта също, че новото законодателство обхваща и защита на децата на жертвите, което е от особена важност при случаите на домашно насилие или такова основано на пола. Нейните предложения акцентират  върху повишаването на осведомеността на защитените лица относно техните права, за да могат да се ползват от тях в максимална степен. Лицата ползващи се от защита, които не разбират езика на дадена страна, ще имат достъп до писмен и устен превод, който да им помогне да разберат процедурите, свързани с признаването и изпълнителната сила на въпросните мерките в тяхна защита.

При подготовката на доклада д-р Първанова работи в тясно сътрудничество с представители на всички политически групи в Европейския парламент и представители на министерствата на правосъдията от страните членки. Д-р Първанова изказа специални благодарности на ръководството на Министерство на правосъдието и Главна прокуратура България, които и помогнаха с експертния си потенциал за постигане на законодателство отговарящо на най-високите европейски стандарти за качество. Осъществени бяха и множество контакти с неправителствени организации, специализирани в областта на защита и подпомагане на жертви на престъпления. Българският евродепутат успя да постигне консенсус по всички предложени от нея въпроси.  Гласуването с абсолютно мнозинство и оценката на правния отдел на Парламента дават гаранции за висока степен на приложимост на мерките за защита по отношение на европейски граждани, които са станали жертви на престъпления.


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR