Избори 2015

За 7-ми път д-р Антония Първанова откри Европейския ден за права на пациентите

Размер на шрифта: a |a |a|

16.05.2013

Инициативата на д-р Първанова отново бе организирана съвместно с италианската неправителствена организация “Мрежа активни граждани”. Седмият Европейски ден за за права на пациентите бе посветен на основния принцип на Европейската харта за правата на пациента, а именно правото за участие в определянето на полититката в областта на здравеоппазването. Темата на тазгодишното събитие бе избрана поради 2 причини.

2013 г. е Европейската година на гражданите, с което най-вече се цели повишаване на осведомеността на гражданите за техните права и  стимулиране на активното им участие в определянето на европейската политика.

Второ, 25-ти Октомври, 2013 г. е крайният срок за транспониране в националното законодателство на Директива 2011/24/ЕС за прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, която признава официално голяма част от правата, установени в Европейската харта и следователно не може да бъде успешно без участието на пациентските организации.

Тази директива има за цел да изясни правната рамка за правото на пациентите да търсят здравно обслужнване в друга държава-членка и разходите им да бъдат възстановявани. Важно е да се отбележи, че това е текст, който за първи път официално урежда правата на европейските граждани за свободен избор, за право на информация ,за право на качествени услуги и други.

В този контccекст, дискусиите бяха фокусирани върху пациентското участие в определянето на европейската политика. Д-р Първанова подчерта: “Участието на пациентите и гражданското участие трябва да стане основна стратегия на европейските здравни политики и системи. Въпреки общото съгласие за необходимостта от участие на гражданите в определянето на здравните политики, все още няма систематично прилагане нито на Европейско, нито на национално равнище”.


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR