За нас :: ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

(Из Устава на Политическа партия “Национално движение за стабилност и възход”)

Размер на шрифта: a |a |a|

Чл. 4. Основните ценности, които НДСВ прокламира и отстоява, са:

1. свобода и отговорност.
2. морал и почтеност.
3. справедливост и толерантност.
4. равенство на възможностите.
5. солидарност.
6. субсидиарност.

Чл. 5. Целите на НДСВ са:

1. утвърждаване на Република България като свободна и демократична правова държава с развито гражданско общество;
2. гарантиране на основните човешки права и свободи и религиозна толерантност;
3. обединяване около националните идеали;
4. утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ;
5. повишаване на жизненото равнище;
6. специални грижи за децата и младото поколение;
7. стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния климат;
8. стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията;
9. въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността;
10. утвърждаване на международния авторитет на Република България и интегрирането й в европейските и евро-атлантическите структури.

Чл. 6. НДСВ постига целите си чрез:

1. предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в политическия живот;
2. взаимодействие с български и чуждестранни формации, които са лоялни към демокрацията и общочовешките ценности;
3. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR