Документи :: Програми


Визия за развитие на здравната стратегия и реформа

Развитие на българския модел за здравно осигуряване Услуги, ориентирани към пациента “Модерно здравеопазване – достойно европейско бъдеще за нацията. Основни задачи при изготвяне на визията за здравеопазване 2005-2009г.”   26 април 2005 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2005 - 2010 година) Още през 2001 г. в предизборната си програма “България – добър дом за своите граждани” НДСВ определи образованието като национален приоритет. Днес, водени от разбирането, че динамиката на глобализиращия се свят и новите потребности на...

ALDE    European Parliament ELDR