За нас


Политически съвет

ПС на НДСВ, избран от VIII извънреден конгрес на НДСВ: > Анелия Русева Генова > Атанас Крумов Додов > Боян Богданов Драганов > Галин Василев Василев > Георги Господинов Желев > Деница Ивайлова Димитрова > Димитринка Стоилова Зафирова > Иван Петров Аврамов > Красимир Генчев Генчев > Красимира Ангелова...

Контролен съвет

Контролен съвет, избран на VІІI конгрес > Мария Джатова - председател на КС > Андриана Кръстанова > Мима Василева > Магдалена Ананиева > Петър Манов

Национален съвет

Национален съвет на НДСВ (членове избрани след VІІI конгрес) > Анелия Русева Генова > Антония Стефанова Първанова > Виолин Иванов Крушовенски > Галин Василев Василев > Георги Костадинов Стефанов > Гинка Христова Славчева > Елена Красимирова Николова > Елица Валериева Георгиева > Емил Янков Енчев > Димитринка...

Публичен регистър

Експертни съвети

Председател

VIII извънреден конгрес на ПП НДСВ избира за съпредседатели:   >СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ >СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ  >ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ

ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

Чл. 4. Основните ценности, които НДСВ прокламира и отстоява, са: 1. свобода и отговорност. 2. морал и почтеност. 3. справедливост и толерантност. 4. равенство на възможностите. 5. солидарност. 6. субсидиарност. Чл. 5. Целите на НДСВ са: 1. утвърждаване на Република България като свободна и демократична правова държава с развито...

ALDE    European Parliament ELDR