УСТАВ

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” НДСВ VIII Извънреден Конгрес на НДСВ София, 09 май 2015 г. СТАТУТ Чл. 1. “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (наричано по-нататък НДСВ) е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК … Продължение